خبر آمدخبری در راه است

بلندای بخشندگی 

به نام مهربان ترین 

چه زیبا و شکوهمند مولایمان امیرالمومنین علی علیه السلام شبانگاهان کیسه‌ی آذوقه بر دوش می‌کشید تا سفره‌ی نیازمندی خالی نماند. ما خانواده‌ی بزرگ نورا بر آن شدیم